Rasfoire documente

Ordinul 620/2024 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 299 din 04-apr-2024

Hotarirea 299/2024 privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, în vederea plăţii cheltuielilor generate de preluarea prin dare în plată a activului Fortus - S.A., în executarea obligaţiei stabilite prin Sentinţa civilă nr. 473 din 11 iulie 2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş

publicat in M.Of. 299 din 04-apr-2024

Hotarirea 298/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru asigurarea măsurilor necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol, pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului ''ROMÂNIA-NATO, 20 de ani'', cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la NATO, în data de 10 aprilie 2024

publicat in M.Of. 299 din 04-apr-2024

Hotarirea 297/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru comuna Calopăr, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 299 din 04-apr-2024

Hotarirea 296/2024 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

publicat in M.Of. 299 din 04-apr-2024