Rasfoire documente

Ordinul 128/2024 pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 714/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 589/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 705/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 1.706/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 710/2024 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de floră şi faună sălbatice

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 622/2024 pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 204/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Medserv Min - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 178/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 170/2024 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decizia 115/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decizia 114/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decizia 113/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Butunoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decizia 112/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decizia 111/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decretul 304/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decretul 303/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Decretul 302/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024

Ordinul 588/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 298 din 04-apr-2024