Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Arca Naţiunii Române

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Norma 6/2024 pentru modificarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Ordinul 650/2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8 aprilie-17 aprilie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Ordinul 290/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Almaş (U.P. I Zimbor, U.P. II Ruginoasa, U.P. III Sfăraş, U.P. IV Fild, U.P. V Almaşu, U.P. VI Sânmihai, U.P. VII Creaca, U.P. VIII Jac şi U.P. X Treznea), Direcţia Silvică Sălaj

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Hotarirea 23/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind stadiul evoluţiei deceniului digital 2023 - COM (2023) 570

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Hotarirea 22/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Abordarea deficitelor de medicamente în UE - COM (2023) 672

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Hotarirea 21/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind mobilitatea competenţelor şi a talentelor - COM (2023) 715

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024

Hotarirea 20/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri şi a criminalităţii organizate - COM (2023) 641

publicat in M.Of. 297 din 04-apr-2024