Rasfoire documente

Decizia 11/2024 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei probleme de drept: un copil adoptat cu efecte depline şi care, anterior adopţiei, a stabilit relaţii de familie şi a fost îngrijit de către părintele supravieţuitor împreună cu părintele persecutat politic, decedat înainte de pronunţarea adopţiei, este inclus în categoria persoanelor ce pot beneficia de indemnizaţia prevăzută de art. 5 alin. (5^1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare?

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Regulament din 2024 de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Ordinul 20.488/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Metodologie din 2024 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Ordinul 4.042/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră din instituţiile de învăţământ superior

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Ordinul 334/2024 pentru aprobarea versiunii extinse a Ghidului care conţine instrumentele de lucru privind accelerarea procesului de dezinstituţionalizare

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Decizia 625/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5^1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024

Decizia 624/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 296 din 04-apr-2024