Rasfoire documente

Norma 4/2024 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi Fondului de Compensare a Investitorilor

publicat in M.Of. 295 din 04-apr-2024

Hotarirea 280/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 295 din 04-apr-2024

Hotarirea 277/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita (UM 0586 Miercurea-Ciuc)

publicat in M.Of. 295 din 04-apr-2024

Hotarirea 244/2024 privind actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, în vederea valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 295 din 04-apr-2024