Rasfoire documente

Ordinul 607/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Ordinul 752/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Metodologie din 2024 privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Ordinul 4.034/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituţiilor de învăţământ superior

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Ordinul 536/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Ordinul 51/2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Hotarirea 279/2024 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a imobilului cu nr. MF 168377 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Hotarirea 278/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Podul Înalt'' al Judeţului Vaslui, respectiv Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mr. Constantin Ene'' al Judeţului Bacău

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024

Hotarirea 276/2024 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi instituţiile din subordine şi sub autoritate, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 294 din 04-apr-2024