Rasfoire documente

Ordinul 2.573/2024 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Bucovinei, din Suceava

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Ordinul 2.572/2024 pentru reacreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, din Galaţi

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Ordinul 1.573/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 272/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 705 Piteşti''

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 271/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 479/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilion nou medicină operaţională - politraumă D + P + 4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov''

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 269/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 730/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pavilion de medicină operaţională - politraumă în cazarma 1053 Craiova''

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 268/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 243/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024

Hotarirea 242/2024 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 282 din 02-apr-2024