Rasfoire documente

Decizia 22/2CN/2023 privind perioada de desfăşurare a alegerilor membrilor biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Constanţa şi ai biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Vâlcea pentru perioada rămasă din mandatul 2023-2027

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 69/2024 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada ianuarie-februarie 2024

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 62/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 7/2024 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 6.902/2023 privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Hotarirea 23/2024 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Hotarirea 13/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024