Rasfoire documente

Raportul 5225/2024 activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2023

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Ordinul 692/C/2024 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.259/C/2022

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Ordinul 425/2024 privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorii materiale în varianta în limba română şi varianta în limba spaniolă a textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală Uruguay, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Hotarirea 295/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 121122 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Hotarirea 291/2024 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Botoşani, Suceava, Timiş şi municipiul Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Hotarirea 282/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Neron Lupaşcu'' al Judeţului Buzău

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Hotarirea 281/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dobrogea'' al Judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Decizia 686/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024

Decizia 673/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 289 din 03-apr-2024