Rasfoire documente

Legea 71/2024 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordinul 2.707/2024 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordinul 2.724/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii nr. 3.453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordinul 613/2024 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2024

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordinul 507/2024 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 373/2024 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Preşedintele României sau la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordinul 410/2024 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Hotarirea 260/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Autostrada Craiova-Filiaşi şi Drum Expres Filiaşi-Târgu Jiu'', judeţele Dolj şi Gorj

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Ordonanta urgenta 30/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Decretul 288/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2020 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Legea 72/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2020 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Decretul 287/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Decretul 286/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Legea 70/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Decretul 284/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024

Legea 68/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 272 din 29-mar-2024