Rasfoire documente

Ordinul 638/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Instructiuni din 2024 privind comunicarea înştiinţării de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Ordinul 437/2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind comunicarea înştiinţării de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Instructiuni din 2024 privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante şi temporar vacante şi a unor funcţii publice de conducere vacante, precum şi la concursul de promovare în clasă şi în grad profesional

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Ordinul 436/2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante şi temporar vacante şi a unor funcţii publice de conducere vacante, precum şi la concursul de promovare în clasă şi în grad profesional

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Hotarirea 256/2024 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2022

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Hotarirea 254/2024 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Gorguet Veranes Maidelines

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Hotarirea 253/2024 privind acordarea cetăţeniei române domnului Shevchenko Kirill

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Hotarirea 252/2024 privind acordarea cetăţeniei române domnului Rapport Richard

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Hotarirea 251/2024 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Rapport Jovana

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024

Decizia 649/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 11 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 270 din 29-mar-2024