Rasfoire documente

Decizia 18/2CN/2023 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parţiale organizate până la expirarea mandatului 2023-2027 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local şi naţional

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Metodologie din 2023 privind eliberarea online, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), a documentelor de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Hotarirea 45/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea online, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), a documentelor de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Ordinul 2.355/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Ordinul 2.079/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024