Rasfoire documente

Ordinul 973/2024 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 289/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 275/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 273/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''RK, modernizare şi dotare Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov''

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 267/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 265/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024

Hotarirea 264/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 278 din 01-apr-2024