Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Tradiţie, Onoare, Disciplină, Excelenţă - T.O.D.E.

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Ordinul 6/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2023, precum şi pentru modificarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Ordinul 4.014/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 248/2024 pentru modificarea art. 4 alin. (4) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme, pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, precum şi pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Arhivei Naţionale de Filme

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 241/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, precum şi trecerea unei construcţii aflate în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 7/2024 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 6/2024 privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 5/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 4/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 2/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024

Hotarirea 1/2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 262 din 27-mar-2024