Rasfoire documente

Ordinul 660/2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2024

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Ordinul 497/2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2024

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Hotarirea 262/2024 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Hotarirea 261/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Ordonanta urgenta 29/2024 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Ordonanta urgenta 28/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Ordonanta urgenta 27/2024 pentru modificarea art. 1 alin. (10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Decizia 669/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458 şi 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024

Decizia 652/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal

publicat in M.Of. 268 din 28-mar-2024