Rasfoire documente

Ordinul 317/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Rectificare din 2024 la Decizia prim-ministrului nr. 89/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian-Viorel Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 martie 2024

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Ordinul 8/2024 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Ordinul 1.563/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Ordinul 471/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Slatina-Timiş şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Jurjescu Calina, Nicorescu Ion, Nicorescu Mihail, Berzescu Iacob, Anculia Aurel, Anculia Ana, Mariţescu Romulus şi Mariţescu Maria-Camelia, Unitatea de Producţie I Slatina-Timiş, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 107/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Jeacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 106/2024 pentru numirea domnului Stelian Bărăgan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 105/2024 pentru eliberarea domnului Bogdan Florin Paşcuţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 104/2024 privind numirea doamnei Victoriţa Dumitraşcu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 103/2024 privind revocarea domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Hotarirea 258/2024 privind eliberarea domnului Şebu Sebastian-Gheorghe din funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Hotarirea 257/2024 privind eliberarea domnului Sălişteanu Ioan-Corneliu din funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decizia 688/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Decretul 279/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024

Legea 64/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun

publicat in M.Of. 267 din 28-mar-2024