Rasfoire documente

Hotarirea 240/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 469/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunelor Ungureni şi Filipeni şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Luca Bogdan, Spiridon Elena-Olga, Abaza Laurenţiu, Abaza Elena, Bredeanu Violeta, Abaza Maria, Aaron Mihai şi Aaron-Andrieş Maria-Claudia, Unitatea de Producţie II Podişul Moldovei, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 450/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Urbarial ''Stejarul Cheţ'' şi Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Margine - Satu Barba, Unitatea de Producţie I Stejarul Cheţ, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 449/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei de Pădurărit şi Păşunat Tigăneştii de Criş şi persoanei fizice Lakatos Ioan, Unitatea de Producţie I Tigăneşti, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 448/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Şimian, Unitatea de Producţie I Şimian, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 440/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Ceica, Unitatea de Producţie I Ceica, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 425/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Grinduri - Fersig, Parohiei Greco-Catolice Şomcuta Mare şi persoanelor fizice asociate, Unitatea de Producţie VII Păduri Private Maramureş, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Ordinul 107/2024 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2024, promoţia Anibal Teodorescu

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Decizia 670/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024

Decretul 283/2024 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 264 din 27-mar-2024