Rasfoire documente

Ordinul 2.356/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decizia 14/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paica Ovidiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decizia 13/2024 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 12/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor instituţionalizaţi

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 11/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 10/2024 privind numirea domnului Badea Jean în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Ordonanta 1/2024 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 38/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 37/2024 pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 36/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 35/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 34/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 33/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 32/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 31/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 30/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 29/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 15/2024 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 28/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 14/2024 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Decretul 27/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Legea 13/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024