Rasfoire documente

Hotarirea 247/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Ordinul 581/2024 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii martie 2024

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Ordinul 334/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Tăşnad (U.P. I Hodod, U.P. II Tăşnad, U.P. IV Chegea, U.P. V Supur, U.P. VI Corund şi U.P. VII Racova), Direcţia Silvică Satu Mare

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Ordinul 304/2024 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 359/2023 pentru aprobarea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă corespunzători acestora privind procesul de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, planificaţi la nivelul fiecărui judeţ/sector al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Hotarirea 239/2024 pentru aprobarea normativelor de cheltuieli necesare pregătirii, organizării şi găzduirii a celei de-a 3-a întâlniri a celei de-a 31-a sesiuni a Comitetului Permanent al Consiliului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, acţiune de protocol cu caracter deosebit care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-26 aprilie 2024

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Hotarirea 237/2024 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIV-a 2024 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Hotarirea 236/2024 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Decretul 268/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Decretul 267/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024

Decretul 266/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 255 din 25-mar-2024