Rasfoire documente

Ordinul 98/2024 privind aprobarea tipului produselor care compun pachetele cu produse alimentare, conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Ordinul 778/2024 privind aprobarea tipului produselor care compun pachetele cu produse alimentare, conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Ordinul 71/2024 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 434/2014

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Hotarirea 5/2024 privind aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Ordinul 1.479/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Ordinul 855/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Ordinul 702/2024 privind aprobarea tipului produselor care compun pachetele cu produse alimentare, conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Decizia 526/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Decretul 255/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Legea 60/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Decretul 254/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Legea 59/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Decretul 253/2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum şi pentru completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024

Legea 58/2024 pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum şi pentru completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 243 din 21-mar-2024