Rasfoire documente

Ordinul 292/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Dej (U.P. I Rugăşeşti, U.P. II Chiuieşti, U.P. III Ciceu-Mihăieşti, U.P. IV Unguraş, U.P. VI Bobâlna şi U.P. VII Vad), Direcţia Silvică Cluj

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Decizia 617/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) şi c) şi ale art. 115 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Decizia 609/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 53/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european pentru energia eoliană - COM (2023) 669 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 52/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea ambiţiilor UE pentru energia din surse regenerabile offshore - COM (2023) 668 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 51/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2024 - COM (2023) 902 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 50/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii durabile pentru 2024 - COM (2023) 901 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 49/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) 2018/1.724 în ceea ce priveşte anumite cerinţe prevăzute în Directiva (UE) XXXX/XXXX - COM (2023) 636 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 48/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind bunăstarea câinilor şi a pisicilor şi trasabilitatea acestora - COM (2023) 769 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 47/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor cerinţe armonizate pe piaţa internă privind transparenţa reprezentării intereselor desfăşurate în numele ţărilor terţe şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM (2023) 637 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 46/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/2.302 pentru o protecţie mai eficace a călătorilor şi pentru simplificarea şi clarificarea anumitor aspecte ale directivei - COM (2023) 905 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 45/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1.107/2006, (UE) nr. 1.177/2010, (UE) nr. 181/2011 şi (UE) 2021/782 în ceea ce priveşte asigurarea respectării drepturilor pasagerilor în Uniune - COM (2023) 753 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024

Hotarirea 44/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale - COM (2023) 752 final

publicat in M.Of. 246 din 22-mar-2024