Rasfoire documente

Ordinul 4.010/2024 pentru stabilirea modelului situaţiei privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 634/2024 pentru stabilirea modelului situaţiei privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 445/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Bercaşu'' Borozel, Unitatea de Producţie I Bercaşu, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 444/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Groşana'' Gepiş, Unitatea de Producţie I Groşana, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 443/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale de Păşunat şi Pădurit ''Stejarul'' Valea Mare, Unitatea de Producţie I Stejarul, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 422/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Ordinul 49/2024 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 128/2011 pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Decizia 703/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ale art. 49-56 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 55 şi ale art. 58 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024

Decizia 607/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 245 din 22-mar-2024