Rasfoire documente

Hotarirea 6/2024 privind aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Decizia 101/2024 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Alexandru Borcan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Decizia 100/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Otilia Aroşoaie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Hotarirea 232/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Arenă multifuncţională C.S. Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, lot 1/1, sectorul 2, Bucureşti''

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Hotarirea 231/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Relocare, dezvoltare şi construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni''

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Hotarirea 230/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2. Berceni-Pipera. Cale de rulare şi instalaţii pe interstaţii''

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024

Decizia 524/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 şi ale art. 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 244 din 21-mar-2024