Rasfoire documente

Ordinul 346/2024 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancţiunii complementare de suspendare a activităţii, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Ordinul 704/2024 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancţiunii complementare de suspendare a activităţii, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Ordinul 399/2024 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancţiunii complementare de suspendare a activităţii, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Decizia 622/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Decretul 252/2024 pentru numirea în funcţie a unui consilier de stat

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Decretul 251/2024 pentru eliberarea din funcţie a unui membru din Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Decretul 250/2024 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier de stat

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Decretul 237/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024

Legea 51/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 233 din 19-mar-2024