Rasfoire documente

Ordinul 406/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Camăr, Unitatea de Producţie I Composesorat Camăr, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024

Ordinul 400/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Chechiş, Unitatea de Producţie I Chechiş, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024

Ordinul 399/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Silvice Camăr, Unitatea de Producţie I Asociaţia Camăr, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024

Ordinul 398/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Gălpâiana, Unitatea de Producţie I Gălpâiana, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024

Decretul 236/2024 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024

Legea 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

publicat in M.Of. 232 din 19-mar-2024