Rasfoire documente

Ordinul 756/2024 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Ordinul 755/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Ordinul 465/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Gălăuţaş şi proprietate privată aparţinând Mănăstirii Sf. Ilie Topliţa, Schitului Dumbrăvioara şi Schitului Gura Izvorului, Unitatea de Producţie VI Gălăuţaş, judeţele Suceava şi Harghita

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Ordinul 441/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale Bucium, Unitatea de Producţie I Asociaţia Bucium, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Ordinul 426/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Curtuiuşana - Pădure, Asociaţiei Composesorale Mesteacăn, Bisericii Ortodoxe Mesteacăn, Asociaţiei Composesorale Poiana Popii - Breb şi persoanelor fizice asociate, Unitatea de Producţie I Curtuiuşana - Mesteacăn, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Decizia 388/2024 privind completarea Normelor de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 1.100/2021

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Ordinul 278/2024 pentru modificarea art. 8 din Metodologia privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 438/2018

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Hotarirea 227/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţia locuinţelor acesteia, distruse de incendiile produse în comuna Cislău, satul Bărăşti, judeţul Buzău, şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Hotarirea 224/2024 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2023-30 iunie 2024

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Hotarirea 220/2024 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial ''Corvetă multifuncţională''

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Hotarirea 214/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024

Hotarirea 213/2024 privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Galaţi, Ilfov, Bacău, Brăila, Gorj, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 231 din 19-mar-2024