Rasfoire documente

Ordinul 4.002/2024 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Ordinul 3.841/2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile/instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, aferente tranşelor cu data scadentă în anul 2024

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Hotarirea 223/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Hotarirea 222/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Hotarirea 212/2024 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 96/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Hotarirea 211/2024 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii ''Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Hotarirea 210/2024 privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900'', pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024

Decizia 550/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160 alin. (1) lit. b) şi alin. (10) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 230 din 19-mar-2024