Rasfoire documente

Hotarirea 9/2024 pentru aprobarea Acordului de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023 între Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea naţională de coordonare - Ministerul Finanţelor din România

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 8/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu ''General de divizie Ştefan Ştefănescu'' (U.M. 0329 Giurgiu)

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 7/2024 privind declararea unui imobil ca bun de interes naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 5/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 1.341/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru formarea adulţilor în perioada 2024-2027

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Decizia 679/2023 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024