Rasfoire documente

Ordinul 65/2024 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Metodologie din 2024 de acordare a atestatului de abilitare

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Ordinul 3.998/2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Ordinul 431/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Urbarial Babţa şi Composesoratului Proprietarilor de Pădure Butoanca Babţa, Unitatea de Producţie I Composesorat Babţa, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Ordinul 428/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Răşinari, Unitatea de Producţie VI Răşinari, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Ordinul 383/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Mănuc Daniela şi Mănuc Mircea, Unitatea de Producţie III Mănuc, judeţele Olt şi Dolj

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Ordinul 97/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Găujani - SPP 9 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024

Hotarirea 215/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 236 din 20-mar-2024