Rasfoire documente

Ordinul 5/2024 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024

Ordinul 513/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Obştii Săteşti Rădăcineşti, Parohiei Rădăcineşti, Obştii Căligi-Surpaţi, Unilemn - S.R.L. şi Fero-Plas - S.R.L., Unitatea de Producţie I Valea Trant-Rădăcineşti, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024

Ordinul 466/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanei fizice Berinţan Toader-Mihai, Unitatea de Producţie I Berinţan, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024

Ordinul 430/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Silvador Company - S.R.L., Unitatea de Producţie I Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024

Hotarirea 226/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanţa

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024

Hotarirea 225/2024 privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii

publicat in M.Of. 235 din 20-mar-2024