Rasfoire documente

Actul din 2024 Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de compost pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Ordinul 620/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de compost pe bază de gunoi de grajd şi alte deşeuri compostabile

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Ordinul 467/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Obştii Composesorat ''Salina'' Târgu Ocna, Unitatea de Producţie I Obştea Salina, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Ordinul 442/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Codru Moma'' Lunca, Unitatea de Producţie I Asociaţia Codru Moma, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Ordinul 439/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului ''Nativarbo'' Zăuan, Unitatea de Producţie I Composesorat Zăuan, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Decizia 702/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, şi ale art. 27 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Hotarirea 18/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Decretul 238/2024 privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024

Legea 52/2024 pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

publicat in M.Of. 234 din 20-mar-2024