Rasfoire documente

Ordinul 429/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Parva, Unitatea de Producţie I Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024

Ordinul 397/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Proprietarilor de Pădure ''Orbo'' Vârşolţ, Composesoratului de Pădure şi Păşune Badon şi Parohiei Reformate Panic, Unitatea de Producţie II Vârşolţ Badon, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024

Ordinul 388/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând municipiului Sighişoara, Unitatea de Producţie V Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024

Ordinul 226/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Unirea, Unitatea de Producţie II Unirea, judeţul Alba

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024

Decizia 78/2024 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. d), ale art. 44 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), ale art. 57 alin. (4) lit. b) şi ale art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024

Decizia 388/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare şi a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 229 din 19-mar-2024