Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2016 privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Decizia 147/2024 privind pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum şi de retragere a obligaţiilor individuale existente

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 776/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 404/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului ''Dumbrava'' Bălan, Unitatea de Producţie I Dumbrava, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 403/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Bezdedana şi Parohiei Ortodoxe Bezded, Unitatea de Producţie I Bezdedana, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 401/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Călacea, Unitatea de Producţie I Călacea, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 396/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Proprietarilor de Pădure ''Costobic'' Meseşenii de Jos, Unitatea de Producţie I Asociaţia Meseşeni, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 391/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Dorolţ, Unitatea de Producţie I Dorolţ, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 387/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând municipiului Reghin şi comunei Râciu şi proprietate privată aparţinând Parohiei Romano-Catolice Iara de Mureş, Composesoratului Borzia şi Radan Serv - S.R.L. şi persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri ''Răstoliţa-Lunca Bradului-Reghin'', Unitatea de Producţie VI Răstoliţa-Lunca Bradului-Reghin, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024

Ordinul 94/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 10/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Domeniul Coroanei, judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 224 din 18-mar-2024