Rasfoire documente

Hotarirea 3/2024 pentru modificarea şi completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2022

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Hotarirea 2/2024 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Hotarirea 1/2024 pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Ordinul 424/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Urzicar Plopiş, Unitatea de Producţie I Urzicar Plopiş, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Ordinul 423/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Obştea Gusu şi persoanelor fizice Voina Cristina, Străjan-Radu Simona-Marione, Radu Cristian-Felix şi Volkmann-Radu Ingrid-Viorica, Unitatea de Producţie I Asociaţia Gusu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Ordinul 389/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului ''Carpenul'' Dej, Unitatea de Producţie I Carpenul, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Ordinul 381/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Obştii Moşnenilor Drăghiceni, Unitatea de Producţie II Drăghiceni, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024

Hotarirea 192/2024 privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa, precum şi comasarea unor poziţii nr. MF în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 213 din 14-mar-2024