Rasfoire documente

Ordinul 668/2024 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde şi a pachetelor cu produse alimentare

publicat in M.Of. 211 din 13-mar-2024

Ordinul 354/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Parohiei Greco-Catolice Hodac, Parohiei Ortodoxe Caşva I, Parohiei Reformate Glăjărie, Parohiei Reformate Gurghiu şi Parohiei Romano-Catolice Gurghiu, Unitatea de Producţie XVI Asociaţia Parohiilor, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 211 din 13-mar-2024

Ordinul 222/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Sinaia (U.P. I Comarnic, U.P. X Valea Rea şi U.P. XIII Proviţa), Direcţia Silvică Prahova

publicat in M.Of. 211 din 13-mar-2024

Hotarirea 198/2024 pentru punerea în aplicare a măsurilor instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, precum şi pentru abrogarea art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2023 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 211 din 13-mar-2024