Rasfoire documente

Ordinul 3.038/2024 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi a mecanismului de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Procedura din 2024 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Metodologie din 2024 privind organizarea claselor în regim simultan

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 3.036/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Procedura din 2024 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, Procedură specifică de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 56/2024 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi a mecanismului de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 1/2024 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2024

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 6.535/2023 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de iniţiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Decizia 9/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina-Veronica Hagima a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Decizia 8/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024