Rasfoire documente

Ordinul 1.426/2024 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Ordinul 1.425/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Ordinul 1.424/2024 pentru aplicarea în trimestrul IV 2023 a prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 200/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema ''Alianţa Nord-Atlantică - 75 de ani de apărare comună. Semnificaţii istorice şi lecţii învăţate'' şi a Simpozionului ''Rolul şi contribuţia Armatei României la eforturile de integrare în Alianţa Nord-Atlantică'', în perioada 1-5 aprilie 2024

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Ordonanta urgenta 22/2024 pentru modificarea art. 351 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Decizia 581/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 42/2024 referitoare la Comunicarea comună către Consiliul European - Situaţia actuală privind relaţiile politice, economice şi comerciale dintre UE şi Turcia - JOIN (2023) 50 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 41/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE - COM (2023) 690 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 40/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind apărarea democraţiei - COM (2023) 630 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 39/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acţiune - COM (2023) 577 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 38/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă şi mai durabilă - COM (2023) 558 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 37/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind contracararea ameninţărilor potenţiale reprezentate de drone - COM (2023) 659 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024

Hotarirea 36/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Propunere de Declaraţie europeană privind deplasarea cu bicicleta - COM (2023) 566 final

publicat in M.Of. 216 din 14-mar-2024