Rasfoire documente

Ordinul 748/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Ordinul 463/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Buceava - Şoimuş şi Composesoratului Mădrigeşti, Unitatea de Producţie I Buceava - Mădrigeşti, judeţul Arad

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Ordinul 405/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Silvice Stâna şi Composesoratului Stâna, Unitatea de Producţie I Stâna, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Ordinul 356/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Lupuleţ Elena, Lupuleţ Puiu Moise, Avram Adelina Bianca, Vlădău Violeta Mihaela, Piţur Daniel, Piţur Vlad Anton şi Piţur Radu Petru, Unitatea de Producţie I Lupuleţ - Piţur, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Ordinul 105/2024 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Decizia 589/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 200/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Decretul 229/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Legea 48/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Decretul 228/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene şi modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Legea 47/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene şi modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Decretul 227/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Legea 46/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Decretul 226/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024

Legea 45/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

publicat in M.Of. 215 din 14-mar-2024