Rasfoire documente

Ordinul 597/2024 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Hotarirea 194/2024 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 şi 2026, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Hotarirea 189/2024 privind aprobarea acceptării unei donaţii de echipamente pentru diagnosticul tuberculozei de către statul român prin Ministerul Sănătăţii şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Hotarirea 188/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Decizia 55/2024 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2023 privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Decizia 695/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024

Decizia 88/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tudor Toma a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 200 din 11-mar-2024