Rasfoire documente

Decizia 209/2024 privind aprobarea retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj DECAGON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Incheiere din 2020 [A] privind îndreptarea dispozitivului Deciziei nr. 4.059 din 13 august 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Decizia 4.059/2020 privind soluţionarea recursurilor formulate împotriva Sentinţei civile nr. 694 din 4 august 2020 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Sentinta civila 694/2020 privind acţiunea având ca obiect ''anulare act - art. 15 Legea nr. 136/2020 - Ordinul nr. 4.659.202/22.07.2020''

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Incheiere din 2020 privind acţiunea în contencios administrativ având ca obiect ''anulare act administrativ - Ordinul nr. 4.659.202/22.07.2020''

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Decizia 542/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. c) teza finală şi alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024

Decizia 509/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2024