Rasfoire documente

Decizia 89/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian-Viorel Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Ordinul 288/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Huşi, Direcţia Silvică Vaslui

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Hotarirea 196/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Ordonanta urgenta 20/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Decretul 223/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Legea 43/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Decretul 222/2024 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Legea 42/2024 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Decretul 221/2024 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Acord din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Legea 41/2024 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Decretul 220/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024

Legea 40/2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 206 din 12-mar-2024