Rasfoire documente

Norma 5/2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Metodologie din 2024 de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi de implementare a acţiunilor necesare

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Ordinul 738/2024 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a cheltuielilor eligibile realizate raportate la cheltuielile eligibile preliminate şi de implementare a acţiunilor necesare

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Metodologie din 2024 de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Ordinul 737/2024 privind aprobarea Metodologiei de identificare şi declarare a cheltuielilor eligibile preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorie de trenuri

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Ordinul 355/2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 ''Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului''

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Ordinul 352/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Constantinescu Dan, Dumitru Ruxandra, Dobre Ilinca-Maria, Anghel-Păduraru Ioana-Andreea, Strauss Ioana-Maria, Oprişescu Doru-Titu şi Moroşanu Giorgiana-Gabriela, Unitatea de Producţie I Bărbăteşti-Jupîneşti-Ţicleni, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024

Ordinul 219/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Tulgheş (U.P. III Rezu Mare-Corbu), Direcţia Silvică Harghita

publicat in M.Of. 205 din 12-mar-2024