Rasfoire documente

Procedura din 2024 de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studiu

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024

Ordinul 3.945/2024 privind aprobarea Procedurii de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studiu

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024

Ordinul 362/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Gainsboro - S.R.L., Megatop Invest - S.R.L. şi persoanelor fizice Andras Laszlo, Moldovan Livia Camelia, Pui Rafila, Pui Daniel, Pui Edit, Pui Dorel, Pui Ioan, Martin Maria Mihaela, Platon Elisabeta, Onu Mihail, Onu Rodica, Biro Maria Magdolna, Dimofte Elisabeta, Balazs Becsi Antal, Balazs Becsi Magdolna, Szasz Maria, Szabo V. Kelemen, Korpadi Marta Terezia, Balazs-Becsi Klara-Margareta, Korpodi Marta, Szasz. Maria, Vizoli Magdolna, Balazs Becsi Rozalia şi Szabo Ecaterina-Ana, Unitatea de Producţie VIII Bacta Tulgheş, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024

Ordinul 353/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând parohiilor ortodoxe din Protopopiatul Ortodox Român, Unitatea de Producţie I Parohiile Ortodoxe Reghin, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024

Ordinul 171/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Sândominic, Societăţii Agricole ''Oltreze'' a proprietarilor de păduri particulare, Parohiei Romano-Catolice Sândominic, Parohiei Greco-Catolice Sândominic, Parohiei Romano-Catolice Bălan, Şcolii generale ''Marton Aron'' din Sândominic şi persoanelor fizice Kurko Veronika şi Ferencz Veronika, Unitatea de Producţie X Sândominic, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024

Hotarirea 187/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj rutier peste CF, drum de legătură şi amenajare din/în DN3''

publicat in M.Of. 204 din 12-mar-2024