Rasfoire documente

Ordinul 172/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 3.169/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 4.027/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 355/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decizia 1/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.348/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.340/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.318/2023 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepţionării unor lucrări de investiţii şi a înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 7/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 6/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 5/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 4/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 1.725/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Legea 427/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Decretul 1.721/2023 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Legea 423/2023 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024