Rasfoire documente

Hotarirea 183/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului ''România-NATO, 20 de ani'' - cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la NATO, în România, în data de 26 martie 2024

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Rectificare din 2024 în cuprinsul Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 3/2024 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru funcţia de membru al biroului consiliului teritorial, de reprezentant al colegiului teritorial în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România şi de vicepreşedinte al Biroului executiv al Colegiului Medicilor din România, a componenţei Comisiei Electorale Centrale, precum şi aprobarea Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de membru în biroul consiliului colegiului teritorial, de reprezentant al colegiului teritorial în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România şi de vicepreşedinte coordonator al Comisiei economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate în Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, pentru un mandat incomplet, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 27 februarie 2024

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Regulament din 2024 de navigaţie pe balta Comana, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Ordinul 720/2024 pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe balta Comana, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Ordinul 686/2024 privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.996/2023

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Ordinul 35/2024 privind completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decizia 87/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Hotarirea 184/2024 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru organizarea şi desfăşurarea vizitei oficiale a reprezentanţilor militari naţionali ai şefilor statelor majore din statele membre NATO la SHAPE (SHAPE - National Military Representative, SHAPE NMR-Echelon), în localităţile Bucureşti şi Constanţa, în perioada 27-29 mai 2024

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 219/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 218/2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 217/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 216/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 215/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024

Decretul 214/2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 193 din 08-mar-2024