Rasfoire documente

Ordinul 145/2024 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Ordinul 20.487/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Ordinul 361/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Bilbor, Unitatea de Producţie XII Composesorat Bilbor, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Ordinul 165/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Cugir (U.P. IV Canciu şi U.P. V Lupşa), Direcţia Silvică Alba

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Ordinul 163/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Limsilva Forest - S.R.L. şi persoanelor fizice Macovei Viorica, Macovei Iulian, Mihailă Steriana, Cristian T. Niculina, Stoian Ion, Stoian Gicu, Stoian Fănică, Stoian Marius, Luca Nastasia, Stoian Neculai, Stoian Marian, Pricopie C. Neculai, Parvana Alexandrina şi Cristodor Stanca, Unitatea de Producţie I Lacu Roşu, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Hotarirea 174/2024 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, ca urmare a actualizării datelor de identificare şi corectării valorilor de inventar, precum şi trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Memorandum de Intelegere din 2023 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Hotarirea 170/2024 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 11 decembrie 2023

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024

Decizia 579/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (4) şi (5) şi ale art. 205 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 190 din 08-mar-2024