Rasfoire documente

Decretul 213/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 39/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Decretul 212/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 38/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Decretul 211/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 37/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Decretul 210/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 36/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Decretul 209/2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 35/2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Decretul 208/2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024

Legea 34/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 198 din 11-mar-2024