Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2024 privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului şi ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Ordinul 648/2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului şi ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Ordinul 224/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Reşiţa, Direcţia Silvică Caraş-Severin

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Metodologie din 2024 privind nivelurile de alertă cibernetică şi modalităţile de acţiune în situaţii de alertă cibernetică

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Ordinul 180/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind nivelurile de alertă cibernetică şi modalităţile de acţiune în situaţii de alertă cibernetică

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Ordinul 84/2024 privind eliminarea termenului de valabilitate a certificatelor de conformitate emise de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pentru echipamente protejate TEMPEST care corespund, din punctul de vedere al vulnerabilităţilor TEMPEST, zonei 2 de protecţie

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024

Decizia 582/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2024