Rasfoire documente

Hotarirea 179/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Hotarirea 171/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestuia şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 351/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Obştea de Moşneni Crasna Deal şi Vale, Unitatea de Producţie I Crasna Deal şi Vale, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 235/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Keresztesek Havassa, Unitatea de Producţie I Keresztesek Havassa, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 233/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Imeni, Parohiei Greco-Catolice Ghelinţa, Parohiei Romano-Catolice Ghelinţa şi Parohiei Romano-Catolice Harale, Unitatea de Producţie I Imeni, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 227/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Certege, Bisericii Ortodoxe Certege, Filiei Certege şi persoanelor fizice Scrob N. Sava, Marc P. Felician, Marc S. Petru, Marc N. Ana, Bota N. Cornel, Coteţ Ileana, Danciu I. Dumitru, Danciu I. Eva, Gaiţă V. Vasile, Miclea Eugenia-Nica, Balea Iosif, Macarie Sofia, Oneţ G. Simion, Balea I. Petru, Haida Constantin şi Căbulea Romulus, Unitatea de Producţie VII Composesorat Certege, judeţul Alba

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 77/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Smârdan din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Ordinul 76/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 7 Măicăneşti din judeţul Vrancea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024

Hotarirea 182/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2024