Rasfoire documente

Instructiunile 4.480/2024 privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Ordinul 473/2024 pentru aprobarea modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor Comitetului de supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării ulterioare a sistemului de garanţie-returnare

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Hotarirea 186/2024 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Ordonanta urgenta 17/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Ordonanta urgenta 16/2024 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Decizia 697/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 718 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024

Decizia 696/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2024